- Khai giảng các lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính tại Hà Nội – Hotlin
- Đối tượng học: Người đã và đang làm trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước + Đối tượng thi công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tại Hà Nội theo công văn 1814 Sở Nội vụ Hà Nội
1. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên:
Học phí: 3.400.000 đồng/khóa/2 tháng

2. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính:
Học phí: 3.600.000 đồng/khóa/2 tháng

- Chứng chỉ: Hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên, Chuyên viên theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
- Yêu cầu: Bắt buộc phải tham gia đủ 80% chương trình học mới đủ điều kiện THI

*** Thông tin chi tiết về khóa học, đăng ký tham gia vui lòng liên hệ:
CTY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM
- Trụ sở chính: Khu TTGV, ĐHNN, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- VPTS: Số 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội .
- Điện thoại: 0
- Email: anhnt@giaoducvietnam.edu.vn