cách dùng hope, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về cách dùng hope, Trang 1


.
Phân biệt giữa WISH và HOPE

Nổi bật Phân biệt giữa WISH và HOPE

Hope được dùng khi diễn tả mong muốn việc gì đó có thể xảy ra.Wish dùng để diễn tả mong muốn điều gì đó không thể xảy ra hoặc đã không xảy ra.Hope- Diễn tả hy vọng điều gì xảy ra trong quá khứ thì dùng thì Quá khứ đơn.E.g.: I hope she found the

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp