mo lop dao tao nghiep vu huong dan vien du lich theo khung cua tong cuc du lich chung chi xin cap the du lich duoc phep cua bo van hoa the thao va du lich tong cuc du lich cong ty cp giao duc viet nam phoi ket hop voi truong trung cap cong nghe ha noi tuyen sinh cac khoa dao tao nghiep vu huong dan vien du lich theo chuong trinh khung cua tong cuc du lich i chuong trinh khung 1 1 doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep dh nganh du lich tro len nhung khong phai la chuyen nganh huong dan du lich 2 thoi gian dao tao 1 thang hoc phi 1 8 trieu ii chuong trinh khung 2 1 doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep trung cap cao dang nganh du lich khong phai phai chuyen nganh huong dan du lich hoac co bang tot nghiep dai hoc tro len thuoc khoi kinh te khoa hoc xa hoi va nhan van 2 thoi gian dao tao 2 thang hoc phi 2 4 trieu iii chuong trinh khung 3 1 doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep trung cap cao dang chuyen nganh khac hoac co bang tot nghiep dai hoc tro len thuoc cac khoi nganh khoa hoc tu nhien khoa hoc ky thuat kinh te 2 thoi gian dao tao 3 thang hoc phi 3 2 trieu van bang chung chi chung chi chung chi nghiep vu huong dan du lich do truong trung cap cong nghe ha noi cap duoc tong cuc du lich viet nam cong nhan de cap the huong dan vien du lich noi dia va the huong dan vien du lich quoc te the huong dan vien du lich hoc vien mang chung chi huong dan vien du lich va bang tot nghiep dai hoc cao dang trung cap den so van hoa cac tinh de xin cap the huong dan vien du lich thu tuc nhap hoc bao gom ban sao cmt ban sao co cong chung bang tot nghiep dai hoc trung cap cao dang 02 anh 3 4 moi chi tiet ve lop hoc va thu tuc xin cap chuyen doi the huong dan vien bao gom the noi dia va the quoc te xin vui long lien he quang ninh truong thpt hon gai 251 nguyen van cu tp ha long ha noi cau giay dong da ba dinh da nang tieu la p hoa cuong bac q hai chau binh dinh nguyen thi dinh tp quy nhon nhatrang duong b1 kdt vinh diem trung p ngoc hiep ho chi minh q binh thanh q 10 can tho nguyen hien p an khanh p ninh kieu vui long lien he truoc khi den cam on cac ban da quan tam toi muc nay chuc cac ban thanh cong