dao tao cap chung chi lai xe cau hai phong van hanh xe cau bang lai xe cau hai phong cam ket dao tao chat luong nhat giang vien nhiet tinh nhat chi phi re nhat thi truong chung chi lai xe cau co gia tri toan quoc luu y linh hoat voi nguoi da biet nghe 0948 31 36 39 i noi dung chuong trinh hoc van hanh xe cau 0948 31 36 39 cau tao xe cau dong co dien bo cong tac ky thuat van hanh xe cau an toan lao dong khi van hanh xe cau ky thuat cham soc bao duong xe cau thuc hanh lai xe ii ho so hoc vien gom co 0948 31 36 39 don xin hoc nghe giay kham suc khoe hinh 04 hinh 3x4 mac ao so mi hoac ao co co cmnd photo khong can cong chung iii thoi gian hoc thoi gian hoc 2 3 thang iv hinh thuc hoc 0948 31 36 39 ly thuyet chung thuc hanh hoc rieng tung hoc vien thoi gian dao tao 260 gio trong do 80 gio day ly thuyet 180 gio day thuc hanh v sau khi tot nghiep cap chung chi nghe lai xe cau theo quy dinh hien hanh moi thong tin chi tiet xin lh trung tam da o ta o da y nghe dong nam a hoc bang lai xe cau hai phong chung chi lai xe cau hai phong hoc lai xe cau o dau hai phong