LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

I. Đối tượng
1. Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
2. Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng;.
3. Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trư¬ờng đại học, cao đẳng.
4. Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
II. Nội dung chương trình
Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo quyết định số 61/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:10 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ).
1. Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ
- Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ.
- Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ
2. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ
Nội dung bồi dưỡng
1 Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
2 Tâm lí học dạy học đại học
3 Lí luận dạy học đại học
4 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
5 Đánh giá trong giáo dục đại học
6 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
7 Tâm lí học đại cương
8 Giáo dục học đại cương

3. Nội dung kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ
Nội dung bồi dưỡng
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học
2 Kỹ năng dạy học đại học
3 Thực tập sư phạm
4 Nâng cao chất lượng tự học
5 Sử dụng phương tiện, kỹ thuật dạy học chuyên ngành
6 Giao tiếp sư phạm

III. Thời gian:
Khai giảng:
18/06/2016 - Học tại Bình Thạnh
Học thứ 7, chủ nhật ( Sáng 8h đến 11h, chiều 13h30' đến 16h30')
20/06/2016 - Học tại Quận 10
Học tối 2,3,4,5,6 (18h đến 20h30')
Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường ĐHSP Hà Nội cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng.
IV. Địa điểm: Số 195 Đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh, HCM
IV. Học phí: 3.000.000 đ
Học phí trên đã bao gồm lệ phí thi, cấp chứng chỉ.
V. Hồ sơ
1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu).
2. Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND có công chứng.
3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên có công chứng.
4. 3 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 2 ảnh ghi rõ thông tin mặt sau ảnh).
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua điện thoại.