quan ly truong mam non dao tao cap chung chi quan ly truong mam non 1 lop hieu truong mam non doi tuong hoc la nhung nguoi da duoc dao tao va co bang tot nghiep cao dang su pham mam non 2 lop quan li truong mam non doi tuong hoc la nhung nguoi chua co bang tot nghiep cao dang su pham mam non nhung ca nhan co nhu cau mo truong 3 hoc phi lop hieu truong mam non 3 500 000d 1 hoc vien lop chu truong mam non 3 500 000d 1 hoc vien 4 thoi gian dao tao 3 thang khoa hoc cap toc 1 5 thang ca toi 18h 21h cac ngay tu thu 2 den thu 6 ca ngay 8h 16h30 thu bay chu nhat 5 dia diem hoc so 546 duong le hong phong phuong 10 quan 10 tp ho chi minh cong ty co phan giao duc cong nghe viet add so 546 duong le hong phong p 10 quan 10 tp ho chi minh