Trang Lê, hiện có 471 tin đã đăng
.
Thạc Sỹ Huỳnh Xuân Nguyễn

Nổi bật Thạc Sỹ Huỳnh Xuân Nguyễn

  Thạc Sỹ Huỳnh Xuân Nguyễn, tốt nghiệp Thạc Sỹ, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, chuyên ngành: Khoa học Vật Liệu, năm:2011. Thầy có nhiều năm kinh nghiệm dạy toá...
Thạc Sỹ Vũ Thu Hiền

Nổi bật Thạc Sỹ Vũ Thu Hiền

  Thạc Sỹ Vũ Thu Hiền, tốt nghiệp Thạc Sỹ, trường Đại học Sư Phạm, chuyên ngành: Vật lý, năm: 2011. Cô có nhiều năm kinh nghiệm dạy lý phổ thông. Họ và...
Thạc Sỹ Đặng Thị Kim Hồng

Nổi bật Thạc Sỹ Đặng Thị Kim Hồng

  Thạc Sỹ Đặng Thị Kim Hồng, tốt nghiệp Thạc Sỹ, trường Đại học Sư Phạm, chuyên ngành: Toán, năm: 2010. Cô có nhiều năm kinh nghiệm dạy toán, lý, hóa ph...
Thạc Sỹ Vòng Triển Huy

Nổi bật Thạc Sỹ Vòng Triển Huy

  Thạc Sỹ Võng Triển Huy, tốt nghiệp Thạc Sỹ, Trường Đại học Nam Đài, ngành: Quản Trị Kinh Doanh, năm:2007. Thầy có nhiều năm kinh nghiệm  dạy cấp 2. Họ và tê...
Thạc Sỹ Nguyễn Xuân Hoàng

Nổi bật Thạc Sỹ Nguyễn Xuân Hoàng

  Thạc Sỹ Nguyễn Xuân Hoàng, hiện Thầy đang Giảng dạy tại trường THPT Đông Du, Thầy tốt nghiệp Thạc Sỹ, trường Đại học Sư Phạm, chuyên ngành: Toán, năm 2008. Thầ...
Thạc Sỹ Phan Kim Oanh

Nổi bật Thạc Sỹ Phan Kim Oanh

  Thạc Sỹ Pham Kim Oanh, tốt nghiệp Thạc Sỹ, trường Đại học Sư Phạm, chuyên ngành: Hóa học, năm: 2008. Cô có nhiều năm kinh nghiệm dạy Hóa phổ thông. Họ và...
Thạc Sỹ Nguyễn Thị Phương Nhung

Nổi bật Thạc Sỹ Nguyễn Thị Phương Nhung

  Thạc Sỹ Nguyễn Thị Phương Nhung, tốt nghiệp Thạc Sỹ, trường Đại học Kinh Tế, ngành: Quản Trị Kinh Doanh, năm: 2008. Cô có nhiều năm kinh nghiệm dạy Anh văn phổ thông, anh vă...
Thạc Sỹ Đào Văn Thúy

Nổi bật Thạc Sỹ Đào Văn Thúy

  Thạc Sỹ Đào Văn Thúy, tốt nghiệp Thạc Sỹ, trường Đại học Sư Phạm, chuyên ngành: vật lý, năm 2009. Cô có nhiều năm kinh nghiệm dạy Lý phổ thông H...
Thạc Sỹ Phạm Hoàng Lan

Nổi bật Thạc Sỹ Phạm Hoàng Lan

  Thạc Sỹ Phạm Hoàng Lan, Cô hiện là Giảng viên Đại học, Cô tốt nghiệp Thạc  Sỹ, trường Đại học Ngoại Ngữ và Tin học, chuyên ngành: Anh văn. Cô...
Thạc Sỹ Lê Hải Sơn

Nổi bật Thạc Sỹ Lê Hải Sơn

  Thạc Sỹ Lê Hải Sơn, tốt nghiệp Thạc Sỹ, trường Đại học Khoa học Tư Nhiên, ngành: Vật lý, năm: 2009. Thầy có nhiều năm kinh nghiệm dạy Lý phổ thông, LTĐH. H...
Thạc Sỹ Đoàn Ngọc Anh

Nổi bật Thạc Sỹ Đoàn Ngọc Anh

  Thạc Sỹ Nguyễn Ngọc Anh, tốt nghiệp Thạc Sỹ, trường Đại học Sư Phạm, chuyên ngành: hóa học, năm:2009. Cô có nhiều năm kinh nghiệm dạy Hóa, Anh văn Họ và t&e...
Thạc Sỹ Dương Quang Huy

Nổi bật Thạc Sỹ Dương Quang Huy

  Thạc Sỹ Dương Quang Huy, Thầy hiện là Giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Thầy tốt nghiệp Thạc Sỹ, Trường Đại học Kinh Tế, chuyên ngành: Ngoại Thương. Th...
THạc Sỹ Hoàng Ngọc Huệ

Nổi bật THạc Sỹ Hoàng Ngọc Huệ

  Thạc Sỹ Hoàng Ngọc Huệ, Cô tốt nghiệp Thạc Sỹ, trường Đại học Sư Phạm, chuyên ngành: Toán, năm: 2008. Cô có nhiều năm kinh nghiệm dạy Toán phổ thôn...
Thạc Sỹ Đào Anh Huy

Nổi bật Thạc Sỹ Đào Anh Huy

  Thạc Sỹ Đào Anh Huy Thầy hiện là Giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Thầy tốt nghiệp Thạc Sỹ, chuyên ngành Vật lý. Thầy có nhiều năm kinh ngh...
Thạc Sỹ Nguyễn Thị Thanh Giang

Nổi bật Thạc Sỹ Nguyễn Thị Thanh Giang

  Thạc Sỹ Nguyễn Thị Thanh Giang, Cô hiện là Giảng viên của Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Cô tốt nghiệp Thạc Sỹ, chuyên ngành: Sinh học, năm 2010. Cô c&oa...

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp