vè về hóa trị và chu kỳ của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn h, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về vè về hóa trị và chu kỳ của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn h, Trang 1


.
Bài thơ, vè về nguyên tử khối và chu kỳ của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn học hóa

Nổi bật Bài thơ, vè về nguyên tử khối và chu kỳ của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn học hóa

BÀI THƠ VỀ NGUYÊN TỬ KHỐI Anh hydro lá một (1) Mười hai (12) cột carbon Nitro mười bốn (14) tròn Oxi mòn mỏi mười sáu (16) Natri hay láu táu Nhảy tót lên hai ba (23) Khiến Magie gần nhà Ngậm ngùi đành hai bốn (24) Hai bảy (27) nhôm la lớn Lưu huỳnh

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp