van pham tieng anh, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về van pham tieng anh, Trang 1


.
Học ngữ pháp Anh văn bằng thơ...

Nổi bật Học ngữ pháp Anh văn bằng thơ...

Sánh hơn 'er' ngắn 'more' dàiNgang 'as' kém 'less' hoặc xài not soSánh nhất 'the...est', 'the most'Kém thì 'the least' nhớ lâu không mờ * Sánh hơn 'er' ngắn 'more' dài (Sánh hơn 'ơ' ngắn 'mo' dài - So sánh hơn: tính từ ngắn thêm 'er', tính từ dài

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp