ty le duoi 1, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về ty le duoi 1, Trang 1


.
60 chỉ tiêu đại học nhưng chỉ có 2 hồ sơ dự thi

Nổi bật 60 chỉ tiêu đại học nhưng chỉ có 2 hồ sơ dự thi

Đại học Huế vừa công bố tỷ lệ chọi của các trường đại học và các phân hiệu trong đó có 22 ngành có tỉ lệ chọi dưới 1.ĐH Khoa học có 23 ngành học nhưng hơn một nửa trong số này có số hồ sơ nộp vào thấp hơn so với chỉ tiêu. Ngành Toán ứng dụng 60 chỉ

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp