tutoring, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về tutoring, Trang 1


.
Tutor

Nổi bật Tutor

Nghĩa của từ Tutor Phát âm: /´tju:tə/ 1.Thông dụng: Danh từ Người giám hộ (đứa trẻ vị thành niên) Gia sư, thầy giáo tư, thầy giáo kèm riêng Thầy phụ đạo (giáo viên ở trường đại học giám sát việc học tập của mỗi học viên) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) trợ giáo

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp