tham nhung, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về tham nhung, Trang 1


.
Đưa phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy

Nổi bật Đưa phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy

Theo Chỉ thị 10/CT- TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, từ năm học 2013 - 2014, sẽ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.Theo chỉ thị này, sau 3 năm triển khai thí điểm thực hiện Quyết định

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp