soạn công văn, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về soạn công văn, Trang 1


.
Kỹ năng soạn thảo báo cáo

Nổi bật Kỹ năng soạn thảo báo cáo

1.1. Những yêu cầu khi soạn thảo báo cáo: a) Đảm bảo trung thực, chính xác.b) Nội dung báo cáo phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm.c) Báo cáo phải kịp thời. 1.2. Các loại báo cáo: a) Báo cáo tuần, tháng, quý.Báo cáo 6 tháng, 1 năm hoặc 1 năm học,
Kỹ năng soạn thảo công văn

Nổi bật Kỹ năng soạn thảo công văn

Những yêu cầu khi soạn thảo công văn: - Mỗi công văn chỉ chứa đựng một chủ đề, nêu rõ ràng và thống nhất sự vụ để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu giải quyết. - Viết ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, ý tưởng sát với chủ đề. - Công văn là tiếng nói của

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp