pho thong trung hoc, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về pho thong trung hoc, Trang 1


.
Phát huy tính tự học trong trường phổ thông trung học

Nổi bật Phát huy tính tự học trong trường phổ thông trung học

Nước ta hiện còn rất nghèo, đầu tư cho giáo dục bình quân đầu người chỉ mới bằng 1/10 mức trung bình, 1/100 mức cao của thế giới. Giải bài toán 'đuổi kịp' như thế nào trong lĩnh vực giáo dục đào tạo khi phải lấy 1 đọ với 10, đọ với 100? - Khơi dậy

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp