nhan tri viet, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về nhan tri viet, Trang 1


.
NHÂN, TRÍ, DŨNG

Nổi bật NHÂN, TRÍ, DŨNG

Mạn đàm về 3 chữ: NHÂN, TRÍ, DŨNG dưới góc nhìn Triết học Khái niệm đạo đức của Nho giáo về ba đức tính cơ bản của con người. Khổng Tử có câu: 'Đạo người quân tử có ba: nhân thì không lo, trí thì không nghi ngờ, dũng thì không sợ' ['Quân tử đạo hữu

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp