.
Một đề thi làm rơi nước mắt

Nổi bật Một đề thi làm rơi nước mắt

Một đề thi tốt nghiệp THPT môn văn khác rất nhiều với nhiều năm trước, câu 2 đưa ra một sự kiện và thí sinh viết bình luận, nói lên suy nghĩ của mình. C&...