Một đề thi làm rơi nước mắt
Một đề thi làm rơi nước mắt
Một đề thi tốt nghiệp THPT môn văn khác rất nhiều với nhiều năm trước, câu 2 đưa ra một sự kiện và thí sinh viết bình luận, nói lên suy nghĩ của mình. Có hai yêu cầu cơ bản- kỹ năng bình luận một vấn đề, một sự kiện (năng lực văn chương) và nội dung bình luận của thí sinh (bộc lộ kiến thức và nhân...