menh de quan he, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về menh de quan he, Trang 1


.
Mỗi ngày một thành ngữ tiếng Anh (17)

Nổi bật Mỗi ngày một thành ngữ tiếng Anh (17)

Tình yêu khiến ta làm cho người khác những điều gần như không thể. Ngữ pháp: Mệnh đề quan hệTất cả các từ hỏi Wh- đều có thể được dùng làm đại từ quan hệ với các nghĩa như sau:Who : người, người mà What : điều, điều màWhich : cái
Mỗi ngày một thành ngữ tiếng Anh (12)

Nổi bật Mỗi ngày một thành ngữ tiếng Anh (12)

Bạn không bao giờ có thể đánh bại người không biết đầu hàng. Từ vựng- beat: đánh bại ai; thắng aiVí dụ: Our team was easily beaten. Đội chúng tôi bị đánh bại dễ dàng. The Government's aim is to beat
Mỗi ngày một thành ngữ tiếng Anh (6)

Nổi bật Mỗi ngày một thành ngữ tiếng Anh (6)

Người giàu có không phải là người có nhiều của cải mà là người biết cho đi nhiều. Từ vựng: who: đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệVí dụ: The man who is standing over there is my friend. Người đàn ông mà đang đứng ở đằng kia là bạn

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp