menh de if, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về menh de if, Trang 1


.
Mỗi ngày một thành ngữ tiếng Anh (8)

Nổi bật Mỗi ngày một thành ngữ tiếng Anh (8)

Nếu nhìn vào những gì mình đang có, bạn sẽ nhận được nhiều hơn.Nếu chỉ thấy những gì bạn không có, bạn sẽ không bao giờ có đủ. Từ vựng:Mệnh đề If-1. LOẠI 1: Chỉ chuyện có thể xảy ra trong tương lai:Cấu trúc: IF + S+ V (THÌ HIỆN TẠI ĐƠN), S + V

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp