hoc sinh giao vien, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về hoc sinh giao vien, Trang 1


.
Lời phê thay đổi con người

Nổi bật Lời phê thay đổi con người

Trong một bài thi hay bài kiểm tra của học sinh thường có hai phần: Điểm và lời phê dành cho giáo viên khi chấm bài. Thế nhưng, giáo viên chấm bài thường chỉ chú trọng đến việc cho điểm mà bỏ qua phần lời phê hoặc nếu thì cũng chỉ nhận xét chung

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp