học hai trường, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về học hai trường, Trang 1


.
Điều kiện để sinh viên được học 2 trường

Nổi bật Điều kiện để sinh viên được học 2 trường

Bộ Giáo dục vừa công bố thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Theo đó, sinh viên muốn học hai trường song song điều kiện ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp