do vui, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về do vui, Trang 1


.
20 câu hỏi đố vui về vật lý

Nổi bật 20 câu hỏi đố vui về vật lý

Câu 01: Quyển Vật Lý học đầu tiên trong lịch sử loài người do ai viết?Do Nhà bác học Aristote viết vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên ở Hy Lạp. Quyển Vật Lý mang tính duy vật lẫn duy tâm.Nội dung:- Vật chất tồn tại khách quan.- Không bao giờ công

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp