dai hoc ngoai thuong, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về dai hoc ngoai thuong, Trang 1


.
Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương TPHCM năm 2012

Nổi bật Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương TPHCM năm 2012

1.1.Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương TPHCM năm 2012 – khối A Đối tượng ưu tiên KV3 KV2 KV2-NT KV1 HSPT 24.0 23.5 23.0 22,5 Ưu tiên 2 23.0 22.5 22.0 21,5 Ưu tiên 1 22.0 21.5 21.0 20,5 – khối A1, D1, D6 Đối tượng ưu tiên KV3 KV2 KV2-NT KV1 HSPT

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp