a1, tag của Gia sư nhân trí, nội dung mới nhất về a1, Trang 1


.
Đáp án đề thi ĐH môn Hóa Khối A năm 2012

Nổi bật Đáp án đề thi ĐH môn Hóa Khối A năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: HOÁ HỌC; Khối A Câu số Mã đề thi 296 384 528 647 752 913 1. B C B A C B 2. D C D D D B 3. D A D C D B 4. D B A A D C 5. C A C D D C 6. B B D D A D 7. D C A

Dịch vụ việt mỹ, visa mỹ, mua hàng mỹ, du lịch mỹ Mua sắm nhanh In nhanh giá rẻ học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp