THÔNG BÁO XÉT TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Học sinh đã hoàn thành chương trình THPT hoặc tương đương, xét học bạ THPT;
- Thời gian đào tạo: 3 năm (có thể rút ngắn còn 2,5 năm);
Ghi chú: Học sinh thi trượt tốt nghiệp THPT học hệ cao đẳng phải học bổ sung 150 tiết văn hóa theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo

II. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN
- Cấp bằng cao đẳng chính quy, chứng chỉ quốc tế chuyên ngành Công nghệ thông tin, liên thông được Đại học;
- Được giới thiệu việc làm ngay sau tốt nghiệp, đặc biệt được tham gia thực tập có lương ngay khi kết thúc năm 01;
- Học thực hành trong phòng máy tính nối mạng, có điều hòa, bảng tương tác học tập. Học chuyên ngành ngay từ các kỳ đầu tiên, sinh viên sẽ thực hiện đồ án về các công nghệ: PHP, Java, .net mới nhất;
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của sinh viên: Hỗ trợ vay vốn, ưu đãi đào tạo, hoãn nghĩa vụ quân sự, sinh hoạt ngoại khóa,…

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT)
15 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng