thong bao xet tuyen lap trinh vien quoc te he cao dang chinh quy i doi tuong tuyen sinh va thoi gian dao tao hoc sinh da hoan thanh chuong trinh thpt hoac tuong duong xet hoc ba thpt thoi gian dao tao 3 nam co the rut ngan con 2 5 nam ghi chu hoc sinh thi truot tot nghiep thpt hoc he cao dang phai hoc bo sung 150 tiet van hoa theo quy dinh cua bo giao duc va dao tao ii quyen loi cua sinh vien cap bang cao dang chinh quy chung chi quoc te chuyen nganh cong nghe thong tin lien thong duoc dai hoc duoc gioi thieu viec lam ngay sau tot nghiep dac biet duoc tham gia thuc tap co luong ngay khi ket thuc nam 01 hoc thuc hanh trong phong may tinh noi mang co dieu hoa bang tuong tac hoc tap hoc chuyen nganh ngay tu cac ky dau tien sinh vien se thuc hien do an ve cac cong nghe php java net moi nhat duoc huong day du cac quyen loi cua sinh vien ho tro vay von uu dai dao tao hoan nghia vu quan su sinh hoat ngoai khoa iii thong tin lien he trung tam cong nghe thong tin va truyen thong da nang dnict 15 quang trung hai chau da nang