ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH
Thông báo mở lớp “Nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học cao đẳng”
Căn cứ vào thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học;.
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Tp.Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Việt thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng như sau:
I. ĐỐI T¬ƯỢNG BỒI D¬ƯỠNG
1. Giảng viên các học viện, tr¬ường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
2. Những người đã qua đào tạo sư phạm nhưng chưa tham gia giảng dạy trong các cơ sở giáo dục ĐH
3. Sinh viên tốt nghiệp các tr¬ường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr¬ường đại học, cao đẳng.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ.
1 Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
2 Tâm lí học dạy học đại học
3 Lí luận dạy học đại học
4 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
5 Đánh giá trong giáo dục đại học
6 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
7 Tâm lí học đại cương
8 Giáo dục học đại cương
*. Nội dung kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
2 Kỹ năng dạy học đại học 2
3 Thực tập sư phạm 3
4 Nâng cao chất lượng tự học 3
5 Sử dụng phương tiện, kỹ thuật dạy học chuyên ngành 2
6 Giao tiếp sư phạm 2

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
- Hình thức 1: Học liên tục vào các ngày trong tuần.
- Hình thức 2: Học vào các ngày thứ 7, chủ nhật.
Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Tp.Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng.
IV. HỒ SƠ
1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu) gửi kèm theo Thông báo.
2. Bản sao giấy khai sinh có công chứng hoặc chứng minh công chứng
3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng.
4. 3 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).
VI. THỜI GIAN ,ĐỊA ĐIỂM HỌC.
Thời gian:Khai giảng ngày 10 hàng tháng.
Địa điểm học:
Số546 đường Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
VII. CHỨNG CHỈ
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Tp.Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm” có giá trị sử dụng trên toàn quốc theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục Đào Tạo.
*Ưu đãi: giảm học phí trước ngày khai giảng, liên hệ để biết thêm chi tiết.