LH: Thầy Hùng

Kích hoạt toàn bộ tiềm năng tư duy toán học trong mỗi học sinh, giúp các con khai phá bộc lộ hết tài năng thực sự còn tiềm ẩn!

Phương pháp truyền đạt dễ hiểu, độc đáo, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức trọng tâm đạt kết quả vượt trội trong học tập!

Cam kết từ 3 - 6 tháng học sinh đạt trên 8đ tất cả các bài kiểm tra trên lớp!

Cam kết từ 6 tháng đến 1 năm luyện thi ĐH học sinh đạt trên 8đ thi ĐH!