day la cong cu rat huu hieu de hoc vien co the kinh doanh khoa hoc seo cua lavin deu da duoc cap nhat de hoc vien co the thich nghi voi su thay doi cua google va vuot qua doi thu canh tranh tren google tang hieu qua kinh doanh tren muc ngan sach hang thang