LỚP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI BẾN TRE

I. Đối tượng học: Những người có đủ 2 điều kiện dưới đây:
• Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán hoặc kiểm toán.
• Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên. Hoặc tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên.
II. Thời gian, địa điểm,học phí
• Thời gian đào tạo: (Học vào T7, CN hàng tuần), Sáng 8h-11h30, chiều 13h-17h.
• Khai giảng: Liên hệ
• Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
• Học phí : 2.300.000đ/học viên (Học phí trọn khóa)
III. Nội dung: (Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011).
IV. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).
V. Hình thức thanh toán: Nộp tiền mặt tại địa điểm học hoặc chuyển khoản.
VI. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học : Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá học liên hệ theo thông tin sau: EMail: vuhoang@giaoducvietnam.edu.vn
Điện thoại: (Vũ Hoàng – Cán bộ phòng đào tạo)