NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC
Đối tượng:
Là cá nhân, tập thể có nhu cầu nâng cao kỹ năng quản lý trong môi trường giáo dục hoặc những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

1. Thời gian học: - Học 2 ngày vào thứ 7,chủ nhật
- Thời Gian: Sáng từ 8h -11h,Chiều 13h30 – 16H30
2. Học Phí: 1500.000đ/1 khóa ( ưu đãi cho đăng ký nhóm)
3. Địa điểm học: Tuyển sinh và Đào tạo trên Toàn quốc
Tại Hà Nội: Giảng đường Đại học ngoại ngữ Hà Nội
Tại Tp. HCM: Số 195 Đường D2 Phường 25 Quận Bình Thạnh TP. HCM
Vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc email trước khi đến đăng ký
Trân trọng!