ha long khai giang lop nghiep vu huong dan du lich note ace chua co the the het han dang ky som nhat de som co chung chi xin the nhe nam nay thanh tra gat gao qua a khoa hoc nham dao tao nghiep vu cap chung chi hoan thien ho so cap the huong dan vien thoi gian hoc thu 7 cn hang tuan dia chi hoc truong thpt hon gai so 251 nguyen van cu ha long quang ninh chuong trinh dao tao he 1 thang 2 thang 3 thang dua theo bang cap cua hoc vien chung chi don vi dao tao do truong trung cap cong nghe ha noi cap theo quy dinh cua tong cuc du lich chi tiet khoa hoc va dang ky vui long lien he truong trung cap cong nghe ha noi add 451 hoang quoc viet cau giay ha noi