Tổ chức luyện ôn Thi Tin học Quốc tế IC3 thi công chức, viên chức, xin việc
- Địa điểm ôn học: A3P2 Khu TTGV - ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội
- Lệ phí ôn: 2.000.000 đồng/24h (3h/8 buổi tối – 4h/4 buổi/cuối tuần)
- Chứng chỉ: Do Cetiport Hoa kì cấp, khai giảng liên tục hàng tháng
- Thi hàng tuần tại: VP IIG Training: 26 Nguyên Hồng – Đống Đa
- Thang điểm đạt với từng modul
Modul 1: 650 đ
Modul 2: 720 đ
Modul 3: 620 đ
- Các bạn đăng ký qua công ty sẽ được giảm 300k khi đăng ký 3 module còn 1.500.000 đồng
Chi tiết vui lòng liên hệ để được tư vấn: