- Bạn muốn học kế toán. Bạn muốn nâng cao nghiệp vụ kế toán của mình?

= Nhưng bạn không biết nên học ở đâu: học văn bằng 2 thì quá lấu - lựa chọn trung tâm thì không biết trung tâm nào uy tín - chất lượng?

Để phục vụ nhu cầu học kế toán và nâng cao nghiệp vụ kế toán của mọi người, trong thời gian tới, Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam có tổ chức các lớp kế toán.

1. Lớp kế toán viên hành chính sự nghiệp
+ Học phí: 2.500.000đ
+ Thời lượng: 1,5 tháng

2. Lớp kế toán tổng hợp a-z
+ Học phí: 3.200.000đ
+ Thời lượng: 3 tháng

3. Lớp kế toán trưởng doanh nghiệp
+ Học phí: 1.500.000đ
+ Thời lượng học: 2 tháng

4. Lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
+ Học phí: 1.800.000đ
+ Thời lượng học: 2 tháng

5. Lớp Quản trị KD+DN
+ Học phí: 2.500.000đ
+ Thời lượng: 1,5 tháng