ban dam me du lich yeu van hoa vung mien va muon trai nghiem nhieu chuyen di ban dang can bo sung kien thuc va chung chi de doi the hanh nghe huong dan hay dang ky ngay khoa hoc voi chung toi de tro thanh huong dan vien du lich chuyen nghiep khong yeu cau ban tot nghiep bat cu chuyen nganh nao hotline thong bao mo lop hoc nghiep vu huong dan vien du lich cap toc tai tp nha trang dieu kien de doi the huong dan vien du lich duoc phep cua bo van hoa the thao va du lich tong cuc du lich truong trung cap cong nghe ha noi tuyen sinh cac khoa dao tao nghiep vu huong dan vien du lich theo chuong trinh khung cua tong cuc du lich i chuong trinh he 1 thang hoc phi 1 9 trieu doi tuong hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep dh nganh du lich tro len nhung khong phai la chuyen nganh huong dan du lich ii chuong trinh he 2 thang hoc phi 2 5 trieu doi tuong hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep trung hoc cao dang nganh du lich khong phai phai chuyen nganh huong dan du lich hoac co bang tot nghiep dai hoc tro len thuoc khoi kinh te khoa hoc xa hoi va nhan van iii chuong trinh he 3 thang hoc phi 3 3 trieu doi tuong hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep trung cap cao dang chuyen nganh khac hoac co bang tot nghiep dai hoc tro len thuoc cac khoi nganh khoa hoc tu nhien khoa hoc ky thuat kinh te van bang chung chi hoc vien dat yeu cau cac mon thi duoc cap chung chi nghiep vu huong dan vien du lich co gia tri tren toan quoc theo quy dinh cua tong cuc du lich dieu kien bat buoc de xin doi the huong dan vien du lich tai tong cuc du lich hoac so van hoa cac tinh sau khi co chung chi cac hoc vien se duoc huong dan thu tuc xin doi the huong dan vien du lich tai cac so van hoa tren ca nuoc thoi gian hoc tu 18h 21h toi 2 4 6 hoac ca ngay thu 7 cn thu tuc nhap hoc phieu dang ky hoc do co so chieu sinh cap ban sao co cong chung bang tot nghiep dai hoc trung cap cao dang 02 anh 3x4 cmnd photo dia diem hoc ha noi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi hcm cs 1 so 195 duong d2 p 25 q binh thanh tp hcm cs 2 so 8 nguyen ngoc loc phuong 14 q 10 tp hcm da nang so 4 tieu la p hoa cuong bac q hai chau tp da nang tp nha trang so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung tp nha trang noi dung khoa hoc lich su viet nam co so van hoa viet nam lich su van minh the gioi tong quan du lich quan ly va su dung con dau quan tri kinh doanh lu hanh du lich nghiep vu huong dan du lich thuc te dia ly kinh te xhvn tuyen diem du lich he thong chinh tri cac vbpl lien quan den dl giao tiep ung xu trong du lich pham chat dao duc nghe huong dan vien du lich tam ly khach du lich thiet ke tour va thuc tap 8 ly do ban chi nen dang ky lop nghiep vu huong dan vien du lich cua chung toi doi ngu giang vien giau kinh nghiem thuc te nhiet huyet voi nghe duoc giao luu hoc hoi voi nhieu nguoi co kinh nghiem lau nam trong nghe huong dan vien du lich duoc thuc hanh nghiep vu voi city tour hoac tu xay dung tour thuc te 3 4 ngay duoc gioi thieu tour va lam viec tai cac cong ty du lich hoc vien duoc trang bi co so vat chat day du tien nghi sach se hoc vien dat ket qua xuat sac duoc khen thuong va tang qua giam hoc phi khi dang ky tu 2 nguoi tro len giam 20 hoc phi khi dang ky hoc cac khoa hoc khac tai trung tam moi chi tiet ve khoa hoc vui long lien he phong tuyen sinh chi nhanh tp nha trang d c so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung phuong ngoc hiep tp nha trang doi dien big c nha trang email huongdt giaoducvietnam edu vn lop hoc nghiep vu huong dan vien du lich cap toc tai nha trang lop hoc nghiep vu huong dan vien du lich cap toc tai nha trang