chuong trinh hoc nghiep vu huong dan du lich cap chung chi ho tro doi the hanh nghe huong dan vien du lich quoc te noi dia tai quang ninh hai phong ha noi vinh hue da nang quy nhon da lat nha trang vung tau thanh pho ho chi minh can tho vinh long long xuyen ben tre ca mau ha tien rach gia phu quoc va tren toan quoc khoa hoc danh cho nhung ban dang co du dinh tro thanh mot nguoi hdv dl chuyen nghiep nhung chua duoc dao tao dung chuyen nganh hoac nhung huong dan vien da co nhieu nam kinh nghiem nhung chua co the hanh nghe hoac the hdv dl da qua han chung toi cong ty co phan giao duc viet nam truc thuoc truong trung cap cong nghe du lich ha noi thuong xuyen to chuc cac khoa dao tao boi duong nghiep vu huong dan du lich ngan han chi tu 1 thang 2 thang 3 thang tuy tung doi tuong ban da co trong tay chung chi huong dan du lich duoc cap theo mau phoi cua tong cuc du lich do truong trung cap cong nghe ha noi cap day la dieu kien can va du de cap the huong dan vien du lich noi dia va huong dan vien du lich quoc te tai cac so van hoa the thao du lich tren toan quoc doi the huong dan vien du lich noi dia va quoc te the huong dan vien du lich noi dia va quoc te uu dai hoc phi danh cho cac lop huong dan vien du lich giam 5 hoc phi khi dang ky theo nhom tu 2 nguoi tro len giam tiep 10 hoc phi khi dang ky nhom 5 nguoi tro len giam tiep 20 hoc phi khi dang ky them cac chuong trinh khac cua chung toi 5 ly do ban nen dang ky hoc nghiep vu huong dan du lich cua chung toi hoc phi hap dan chat luong dao tao tot nhat hien nay tren toan quoc phuong phap dao tao khac biet hien dai va hoan hao de cao su tuong tac giua giang vien sinh vien 60 di thuc te tai cac dia diem du lich danh lam thang canh lon cua dat nuoc doi ngu giang vien chuyen gia hang dau den tu cac so van hoa the thao du lich la truong duy nhat dam bao ho tro cac hoc vien tim kiem viec lam tai cac cong ty du lich lu hanh khach san va giup do nhung hoc vien co nhu cau doi the huong dan vien du lich noi dia va the huong dan vien du lich quoc te tai cac so van hoa the thao du lich dam bao 100 hoc vien khi hoan thanh khoa hoc se co viec lam dung chuyen nganh chuong trinh hoc nghiep vu huong dan vien du lich chuan tong cuc du lich viet nam he 1 thang doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep dai hoc nganh du lich tro len nhung khong phai chuyen nganh huong dan vien hoc phi tai ha noi 1 800 000d hoc vien tai cac chi nhanh khac 1 900 000d hoc vien tai phu quoc 2 800 000d hoc vien tai tung don vi dia phuong khac co nhu cau tuy vao so luong hoc vien va khoang cach dia ly so voi chi nhanh gan nhat de xac dinh hoc phi cu the he 2 thang doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep tccn cd nganh du lich nhung khong phai chuyen nganh huong dan vien du lich va nhung hoc vien co bang tot nghiep dai hoc tro len thuoc khoi kinh te khoa hoc xa hoi nhan van ngoai ngu hoc phi tai ha noi 2 400 000d hoc vien tai cac chi nhanh khac 2 500 000d hoc vien tai phu quoc 3 600 000d hoc vien tai tung don vi dia phuong khac co nhu cau tuy vao so luong hoc vien va khoang cach dia ly so voi chi nhanh gan nhat de xac dinh hoc phi cu the he 3 thang doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep tccn cd dh cac chuyen nganh khac thuoc khoi khoa hoc tu nhien khoa hoc ky thuat hoc phi tai ha noi 3 200 000d hoc vien tai cac chi nhanh khac 3 300 000d hoc vien tai phu quoc 4 000 000d hoc vien tai tung don vi dia phuong khac co nhu cau tuy vao so luong hoc vien va khoang cach dia ly so voi chi nhanh gan nhat de xac dinh hoc phi cu the thoi gian thoi gian hoc linh hoat phu hop voi moi doi tuong nhat la nhung nguoi da di lam co lich hoc toi 2 4 6 hoac thu 7 chu nhat dia chi hoc nghiep vu huong dan vien du lich tot nhat tai phu quoc trung tam giao duc thuong xuyen huyen phu quoc tai can tho so 103 duong nguyen hien p an khanh q ninh kieu tai ha noi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi tai da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac quan hai chau tai nha trang so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung doi dien sieu thi bigc nha trang tai tp hcm 195 duong d2 p25 quan binh thanh tai da lat 18 quang trung phuong 9 quy anh chi em quan tam vui long lien he