day nau an cap chung chi nghe nau an khoa hoc nghe nau an tu 3 den 6 thang cap chung chi so cap nghe co gia tri toan quoc day nau an mon a mon au mon chay mon han mon trung mon viet nau an theo chu de le tet nau an trong nha hang khach san truong hoc nau an gia dinh khoa hoc khai giang lien tuc ca hoc linh dong sang chieu toi cuoi tuan phu hop voi moi doi tuong dang di hoc di lam noi tro khoa hoc day nau an tu co ban den nang cao nau an gia dinh truong hoc nau an theo chu de le tet nau an chuyen mon a mon au ii thoi gian dao tao so cap nghe nau an 03 thang thoi gian thuc hanh ky thuat che bien mon an chiem 2 3 thoi gian dao tao iii noi dung khoa hoc chung chi nau an 1 tong quan ve che bien mon an chuong i lua chon va bao quan thuc pham chuong ii dung cu va thiet bi nha bep chuong iii ky thuat che bien thuc pham 2 trang tri va trinh bay mon an co ban chuong i phuong phap xay dung thuc don va trang tri mon an chuong ii ky thuat bay ban 3 thuc hanh che bien mon an chuong 1 thuc hanh che bien mon an a day nau mon viet mon han mon trung mon nhat chuong 2 thuc hanh che bien mon an au chuong 3 thuc hanh che bien mon an chay thuc hanh che bien bien mon an gia dinh nau an trong truong hoc co quan nau an theo chu de ngay le tet su kien chuong 4 thi tot nghiep ly thuyet thuc hanh 4 chung chi ket thuc khoa hoc nghe nau an hoc vien duoc cap chung chi so cap nghe ky thuat che bien mon an co gia tri tren toan quoc chung chi co the dam bao dieu kien de ung tuyen cac vi tri cap duong trong cac co quan don vi nha nuoc nhu truong hoc benh vien hoac dam nhan vai tro nhan vien bep tai cac co so kinh doanh an uong nhu nha hang khach san don vi to chuc su kien 5 co hoi viec lam nghe nau an dau bep chuyen nghiep hoc vien co co hoi lam viec tai cac khach san nha hang hay o cac co so kinh doanh dich vu an uong cam ket gioi thieu viec lam mien phi cho hoc vien ngay trong thoi gian tham gia khoa hoc nau an tai nha truong hoc vien co the duoc gioi thieu thuc tap tai cac nha hang khach san hoac cac co so kinh doanh an uong noi tieng tren dia ban de lam quen voi moi truong cua mot dau bep chuyen nghiep ho tro tu van mo co so kinh doanh an uong 6 lich khai giang cac khoa dao tao nghe nau an stt ten khoa hoc khai giang ca hoc 1 khoa hoc nau an co ban t6 16 sang 3 5 7 t6 16 thu 7 cn 2 khoa hoc nau an nang cao t6 16 chieu 2 4 6 t6 16 thu 7 cn 3 khoa hoc nau mon trung click de ghi danh truc tuyen va sap xep lich hoc phu hop ca hoc linh hoat theo nhu cau hoc vien 4 khoa hoc nau mon han toi 2 4 6 5 khoa hoc nau mon nhat 6 khoa hoc nau an truong hoc 7 khoa hoc nau an gia dinh de biet thong tin khoa hoc nghe nau an xin vui long lien he phong tuyen sinh trung tam day nghe van lang dia chi tang 2 so 451 hoang quoc viet cau giay ha noi cn nghe an so 36 nguyen duc canh p luong binh tp vinh cn dn so 4 tieu la hoa cuong bac q hai chau dn cn hcm 1 so 195 duong d2 p 25 q binh thanh hcm cn hcm 2 so 8 nguyen ngoc loc p14 q 10 hcm dien thoai fax 04 3754 9329 lien he gio hanh chinh hotline 0902 86 86 84 ho tro 24 7 email kimxuyen giaoducvietnam edu vn