-Địa chỉ học tiếng Thái Lan tại Hà Nội
HIỆN NAY TẠI NGOẠI NGỮ VIET-EDU
ĐÃ CÓ LỚP TIẾNG THÁI LAN GIAO TIẾP

Học phí: 4.000.000đ/khoá. Học 3 buổi/tuần/2 tháng.
(Giảm học phí cho nhóm đăng ký từ 5 người trở lên).
Chúng tôi nhận dạy Hợp đồng cho các Công ty, có xuất HĐ VAT
Ngày khai giảng: LINH HOẠT. Tùy vào số lượng học viên, tối đa 8 học viên/lớp.
Giảng viên: Giảng viên khoa Đông Phương học trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn
Đảm bảo sau 01 khóa học, Học viên có thể giao tiếp tốt, phát âm chuẩn. Ngoài ra học viên còn được hướng dẫn và giới thiệu rất nhiều về phong tục, tập quán và những kinh nghiệm quý báu khi sang Du lịch, Học tập hoặc sinh sống và làm việc tại Thái Lan.