khoa hoc boi duong nghiep vu su pham mam non khoa hoc khai giang lien tuc hang thang lh khoa hoc danh cho hoc vien co trinh do tu thcs tro len chuong trinh boi duong nghiep vu su pham mam non chuong trinh boi duong va cap chung chi nghiep vu su pham mam non cong ty co phan giao duc va cong nghe viet to chuc dao tao lop boi duong nghiep vu su pham giao duc mam non nhu sau 1 doi tuong la nhung can bo vien chuc giao vien nhan vien chua qua boi duong nghiep vu va dang lam cong tac trong cac co so giao duc mam non nhung nguoi co nguyen vong vao cong tac trong cac co so giao duc mam non nhung chua qua dao tao nghiep vu giao duc mam non co trinh do tu thcs tro len 2 hoc phi 3 000 000d hoc vien 3 thoi gian hoc lop hoc cap toc 1 5 thang cac buoi toi trong tuan hoac ngay thu 7 chu nhat 4 dia diem hoc so 546 duong le hong phong p 10 quan 10 tp ho chi minh dac biet giam 5 hoc phi cho hoc sinh sinh vien nhom dang ky tu 2 nguoi tro len hoac da tham gia hoc cac linh vuc tai cong ty cp giao duc va cong nghe viet giam 10 hoc phi cho nhom dang ky tu 5 nguoi tro len hoc sinh ngheo vuot kho gia dinh chinh sach moi chi tiet xin vui long lien he cong ty co phan giao duc va cong nghe viet so 546 le hong phong phuong 10 quan 10 tp hcm so 10b luu chi hieu p tay thanh q tan phu cach cong khu cong nghiep tan binh 800m email anhnguyen vte gmail com ban co the de lai thong tin se co tu van vien lien he lai tu van mien phi cho ban ngoai ra trung tam con khai giang hang thang cac khoa hoc ngan han khac khoa hoc nghiep vu su pham giao vien tccn khoa hoc nghiep vu su pham giang vien cd dh khoa hoc nghiep vu su pham day nghe khoa hoc nghiep vu su pham mam non khoa hoc nghiep vu bao mau mam non khoa hoc nghiep vu cap duong mam non khoa hoc nghiep vu quan ly mam non khoa hoc nghiep vu hieu truong mam non khoa hoc nghiep vu van thu luu tru khoa hoc nghiep vu xoa bop bam huyet khoa hoc nghiep vu quan tri nhan su