Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 & Căn cứ thông tư số 10/2013/TT--BGD&ĐT ngày 28/3/2013
Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 25 tín chỉ.
Trong đó bao gồm:
- Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiếu: 21 tín chỉ
- Khối lượng kiến thức tự chọn: 4tín chỉ.
Học phí: 2.500.000 đồng
Bằng do trường ĐH sư phạm Hà Nội 2 cấp.
Liên hệ:
Văn phòng: Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam
Địa chỉ: Số 195 – D2 – P.25 – Quận Bình Thạnh TP. HCM