Trung tâm Ngoại ngữ ABC Education Chi Nhánh Vĩnh Phúc
Thông Báo khai giảng lớp học tiếng Hàn Quốc dành cho người mới bắt đầu khai giảng tháng 05/2017 như sau:
Thời gian học:
• Lớp tiếng Hàn Sơ cấp 1: 18h-20h, các ngày thứ 3, 5 ,7 hàng tuần
Số lượng học viên: Tối đa 10 học viên
Đối tượng: Người mới bắt đầu học tiếng Hàn Quốc
Ưu tiên Học sinh, Sinh Viên
Giáo viên: Giáo viên Hàn Quốc và Việt Nam cùng tham gia giảng dạy.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Đào Tạo ABC Education chi nhánh Vĩnh Phúc
Tầng 2, tòa nhà Viettel Vĩnh Phúc,KĐT Chùa Hà Tiên _ Vĩnh yên - Vĩnh Phúc