tuyen sinh khoa hoc ke toan truong doanh nghiep moi chi tiet xin lien he mail huent giaoducvietnam edu vn skype huemanh9495 khoa boi duong ke toan truong doanh nghiep do cong ty co phan giao duc viet nam to chuc se giup ban dat duoc mong muon cua minh chuong trinh boi duong ke toan truong doanh nghiep gom 11 chuyen de thong tu so199 2011 tt btc cua bo tai chinh ban hanh va duoc ap dung tu ngay 1 thang 4 nam 2012 thong nhat trong ca nuoc noi dung chuong trinh boi duong ke toan truong doanh nghiep phan 1 kien thuc chung phap luat dn quan ly tai chinh pl thue tham dinh du an dau tu quan he tin dung phan 2 kien thuc va nghiep vu pl ke toan to chuc cong tac ke toan ke toan tai chinh ke toan quan tri bao cao tai chinh kiem toan giang vien cac chuyen gia va giang vien da tham gia giang day nhieu khoa hoc cua trung tam ke toan quoc gia co kien thuc ly luan va nhieu kinh nghiem trong cac linh vuc o bo tai chinh truong dai hoc kinh te truong dai hoc luat truong cao dang tai chinh va quan tri kinh doanh dh sai gon chung chi tot nghiep hoc vien se duoc cap chung chi boi duong ke toan truong doanh nghiep do bo tai chinh phat hanh thu tuc nhap hoc 02 don xin nhap hoc co dan anh dong dau giap lai xac nhan cua co quan cong tac 02 bang tot nghiep photo cong chung 02 chung minh nhan dan photo 08 anh 3x4cm chup khong qua 06 thang thoi gian hoc 2 thang lich khai giang ban vui long lien he 0969 86 86 44 ms hue hoc phi 1 500 000d khoa dia chi hoc va dang ky hoc vui long lien he cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia website ketoanquocgia net static ke toan truong email huent giaoducvietnam edu vn mobile 0969 86 86 44 ms hue skype huemanh9495 tai ha noi tang 2 toa nha 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dai hoc dien luc tai tp ho chi minh so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh hcm tai da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac q hai chau tp da nang tai nha trang so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung tp nha trang tai can tho so 103 duong a2 khu dan cu 91b phuong an binh quan ninh kieu tp can tho boi duong ke toan ke toan truong truong doanh nghiep chung chi ke toan lam ke toan truong