cu bao tim cho hoc tap chat luong hieu qua ma kho qua a gio thi d hoan toan yen tam nha ma con duoc cap bang chinh quy vinh vien day a khong nhu bang tai cac trung tam dau nhe truong trung cap cong nghe ha noi thong bao tuyen sinh chuong trinh hoc tieng han cap bang chinh quy 1 ma nganh dao tao nganh tieng han ma nganh 42220206 he dao tao trung cap chinh quy thoi gian dao tao 01 nam 2 doi tuong tuyen sinh nguoi da tot nghiep mot truong trung cap cao dang dai hoc bat ky va co nhu cau hoc tieng han de phuc vu cho nhu cau cong viec nguoi da tot nghiep cac truong trung cap cao dang dai hoc chuyen ve ngoai ngu va hien nay muon hoc them mot ngoai ngu khac tieng han trung nhat han sinh vien cac truong trung cap cao dang dai hoc tren toan quoc muon hoc them ngoai ngu de phuc vu cho tuong lai nhung hoc vien nay chi can hoc 01 nam va sau do duoc cap bang trung cap chinh quy nganh tieng han trung nhat hoac han tuy vao ngon ngu cac em lua chon 3 muc tieu dao tao dao tao chuong trinh tieng han cho nguoi di lam tap trung vao 4 ky nang nghe noi doc viet dich nham giup hoc vien co the giao tiep luu loat thanh thuc cung nhu co the viet va tra loi email doi tac nuoc ngoai ngoai ra hoc vien con duoc huong dan nhung ky nang dam phan voi nguoi nuoc ngoai ky nang viet cv xin viec bang tieng nuoc ngoai va ky nang tra loi phong van gay an tuong manh voi nha tuyen dung de tu do co the tu tim cho minh mot cong viec nhu mong doi ket thuc khoa hoc hoc vien co the thi dau chung chi topik ii tuong duong cap do 4 5 he cu ngoai ra hoc vien con duoc nhan bang tot nghiep nganh tieng han he trung cap chinh quy 4 thoi luong khoa hoc hoc trong vong 01 nam 5 lich hoc cac buoi toi tu thu 2 6 hoc tu 18h 20h hoc chieu thu 7 14h 18h va ngay chu nhat sang tu 8h 11h va chieu tu 14h 17h hoc vien co the lua chon theo hoc mot trong hai lop tren 6 hoc phi hoc phi nop theo ky 4 000 000d ky nam thang 7 ho so xet tuyen bang tot nghiep bang diem photo cong chung voi doi tuong da tot nghiep trung cap caodang dai hoc chinh quy anh 4x6 04 cai ban sao giay khai sinh so yeu ly lich 8 van phong tiep nhan ho so phong dao tao truong trung cap cong nghe ha noi dia chi so 457 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dh dien luc dien thoai 0979 86 86 27 email dungpt giaoducvietnam edu vn chu y sinh vien sau khi tot nghiep co co hoi duoc vao lam tai cac tap doan lon nhu coca cola pepsi toyota motor viet nam honda canon samsung lg voi muc luong tu 8 000 000d 20 000 000d nha truong co ktx moi sach dep cho sinh vien o xa voi muc chi phi rat re 300 000d thang 100 sinh vien sau khi tot nghiep duoc lien thong len cac truong dai hoc chinh quy nhu dh ha noi dh ngoai ngu dhqghn hoc vien duoc tai tro di du hoc tai nhat han uc trung quoc neu dat duoc ket qua hoc tap tot hay lien he vao email hoac sdt de biet them chi tiet nhe chung toi luon no luc vi chat luong dao tao cua cac hoc vien