Đào tạo quản trị dịch vụ nhà hàng- khách sạn
Đối tượng học: Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên; Cán bộ, nhân viên đang làm việc ở các cơ sở; nhà hàng, khách sạn muốn nâng cao nghiệp vụ; Các đối tượng tự do khác có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ.
1.Thời gian đào tạo
- Lớp quản trị nhà hàng, khách sạn: Học 3 tháng
2.Nội dung đào tạo
- Quản trị tài chính khách sạn
- Quản trị nguồn nhân lực khách sạn
- Cơ sở vật chất kỹ thuật khách sạn
- Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
- Tổng quan du lịch - Lễ tân và các kỹ năng cơ bản của lễ tân
- Quản trị dịch vụ Bar và các kỹ năng bán hàng quầy Bar
- Quản trị nghiệp vụ Bàn và kỹ năng giao tiếp với khách hàng
- Kỹ năng nghiệp vụ lãnh đạo
- Kỹ năng thuyết khách
3. Học phí
- 3.000.000đ/khoá học Quản trị nhà hàng, khách sạn( 3 tháng)
4. Cơ hội nghề nghiệp
- Được đi thực tập trong các nhà hàng, khách sạn lớn tại Đà Nẵng - Sau khi tốt nghiệp khoá học, học viên được cấp văn bằng chứng chỉ nghề có giá trị toàn quốc.