truong cao dang nghe van lang trung tam dao tao nghiep vu cap chung chi quan ly nha hang khach san trung tam dao tao nghiep vu cap chung chi truc thuoc truong cao dang nghe van lang lien tuc mo cac lop hoc nghiep vu cap chung chi quan ly khach san nha hang ngan han dai han tren khap moi mien to quoc voi co so vat chat hien dai khang trang cung 6 co so dao tao uy tin chat luong tai ha noi da nang nha trang thanh pho hcm can tho phu quoc dap ung nhu cau hoc tap cua dong dao hoc sinh sinh vien tren khap cac tinh thanh khoa hoc nghiep vu quan tri khach san nha hang danh cho nhung ban co nhu cau lam trong linh vuc nha hang khach san ban chi can tot nghiep tu thcs thpt tro len la co the tham du khoa dao tao nghiep vu nay hoac danh cho nhung can bo nhan vien da dang cong lam viec trong cac khach san nha hang ma chua co chung chi nghe nghiep va moi doi tuong muon nang cao ky nang nghe nghiep khoa hoc nghiep vu quan ly khach san nha hang keo dai tu 2 thang 3 thang ly thuyet thuc hanh theo khung chuong trinh dao tao chuan cua bo lao dong thuong binh xa hoi doi tuong tham gia moi ca nhan tot nghiep tu thcs thpt tro len nhung nguoi chua co chung chi nghe nghiep cac khach san nha hang muon nang cao nghiep vu cho nhan vien lich hoc co lich hoc toi 2 4 6 hoac hoc cac ngay cuoi tuan thu 7 chu nhat hoc phi tu 3 0 trieu 3 5 trieu hv hoc phi tron khoa tuy thuoc vao dia diem to chuc lop hoc nhung uu dai khi tham gia lop hoc nghiep vu quan tri khach san nha hang giam 5 hoc phi khi dang ky nhom tu 02 nguoi tro len giam 10 hoc phi khi dang ky nhom tu 5 nguoi tro len giam 20 hoc phi khi dang ky 02 chuong trinh dao tao tai sao ban nen hoc cung chung toi dia chi hoc uy tin cam ket 100 ra truong co viec lam thuc tap quan tri khach san chuong trinh dao tao chinh quy voi muc hoc phi uu dai nhat giam hoc phi cho hoc vien dang ky nhom lich hoc linh hoat hoc toi hoac cuoi tuan giao vien nhiet tinh tam huyet thuc hanh tai khach san tu 3 5 noi dung chuong trinh dao tao nghiep vu quan tri khach san nha hang lop hoc chung chi nghiep vu quan ly khach san nha hang se trang bi cho ban kien thuc nghiep vu tong quan ve du lich dich vu nghe thuat giao tiep tam ly du khach quan ly nhan vien to chuc su kien phan bo nguon tai chinh cu the tong quan co so luu tru du lich dich vu quan tri khach san nha hang nghe thuat lanh dao tam ly du khach nghe thuat giao tiep quan tri tai chinh quan ly nguon von quan tri nguon nhan luc trong khach san nghiep vu le tan luu tru trong quan ly khach san thuc te tai nha hang khach san tu 3 5 dia chi dao tao nghiep vu quan tri khach san nha hang tai ha noi 451 457 hoang quoc viet q cau giay 290 tay son dong da tai hcm 195 d2 p 25 q binh thanh 08 nguyen ngoc loc p 14 q 10 tai da nang 04 tieu la p hoa cuong bac q hai chau tai nha trang 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung p ngoc hiep tai can tho 103 nguyen hien kdc 91b p an khanh q ninh kieu tai quang ninh trung tam boi duong chinh tri tp ha long tai phu quoc trung tam giao duc thuong xuyen huyen phu quoc