doi tuong theo hoc nhung nguoi dam me yeu thich do hoa nhiep anh cac ban sinh vien chuyen nganh marketing truyen thong nhung nguoi dang lam viec trong linh vuc marketing truyen thong kinh doanh mot so hinh anh minh hoa xu ly hau ky voi photoshop noi dung khoa hoc nam vung nhung cong cu va cac thao tac tren hinh anh long ghep anh nghe thuat hoa tron mau sac tren anh su dung cac cong cu phuc che hinh anh hieu chinh mau sac anh sang lam ro net cac buc hinh da cu moc khong nguyen ven su dung cac bo loc tao hieu ung nang cao tinh nghe thuat cho hinh anh cach xuat anh cua photoshop cho cac chuong trinh do hoa khac ket thuc khoa hoc hoc vien co the lam viec trong cac trung tam anh kts anh vien ao cuoi mo hieu anh kts lam viec cho cac cong ty quang cao thiet ke giao dien cho cac trang web xu ly hinh anh cho quang cao to roi cac chuong trinh lam phim co su dung den hinh anh quyen loi cua hoc vien duoc phat giao trinh va tai lieu lien quan cua khoa hoc duoc bao luu khoa hoc toi da 06 thang duoc thuc hanh may va truy cap internet mien phi vao tat ca cac ngay thu 7 va chu nhat duoc chuyen ca chuyen lop phu hop voi cong viec va co the chuyen nhuong the cho nguoi khac hoc sinh sinh vien va hoc vien cu luon duoc giam 20 hoc phi khoa hoc dac diem noi bat cua tin hoc tre phong cach giang day chuyen nghiep va hien dai doi ngu giao vien gioi nhiet tinh va chu dao co so vat chat phuong tien ky thuat giang day hien dai nhieu chinh sach uu dai ve hoc phi le phi thi chung chi voi hoc vien dang va da hoc tai trung tam thoi gian dao tao 25 buoi khoa hoc phi 1 500 000d khoa moi chi tiet vui long lien he hoac dang ky truc tiep tai cong ty co phan giao duc viet nam phong 1a9 ngo 235 tran quoc hoan cau giay ha noi