Trung tâm đào tạo thành công việt
Chương trình giảm học phí chào hè 2017
Lớp tiếng anh lễ tân khách sạn - 2.500.000 đ giảm còn 2.000.000 đ
Lớp tiếng anh du lịch -3.000.000 đ giảm còn 2.500.000 đ
Lớp tiếng anh quản trị khách sạn- 3.000.000 đ giảm còn 2.500.000 đ
Lớp tiếng anh buồng phòng- 2.500.000 đ giảm còn 2.000.000 đ
Lớp lễ tân khách sạn – 2.500.000 đ giảm còn 1.750.000 đ
Lớp buồng phòng – 2.500.000 đ giảm còn 1.750.000 đ
Lớp quản trị khách sạn – 3.000.000 đ giảm còn 2.100.000 đ
Lớp dịch vụ nhà hàng – 3.000.000 đ giảm còn 2.100.000 đ
Lớp tiếng anh giao tiếp căn bản 1.500.000 đ
Lớp tiếng anh thiếu nhi 600.000 đ / 1thang
Lớp kĩ năng sống 600.000 đ/1 tháng
Lớp bán trú 1.700.000 đ/ 1 tháng
Nhanh tay đăng ký để được giảm học phí.