ban dang can chung chi nau an mam non ma chua biet o dau hoc nau an mam non ha noi chung toi dao tao nghe nau an mam non tieu hoc va cap chung chi nau an mam non ha noi thong bao mo lop dao tao cap chung chi nau an mam non tieu hoc ky thuat che bien mon an 0948 31 36 39 thoi gian hoc 1 3 thang linh hoat voi nguoi da biet nghe sau khi hoan thanh khoa hoc duoc cap chung chi nau an mam non co gia tri toan quoc muc tieu boi duong nau an mam non ha noi cung cap cho hoc vien nam bat duoc cac loai trang thiet bi su dung trong nha bep va phuong phap an toan ve sinh trong nha bep nang cao kha nang nhan biet va chu dong phong tranh mot so benh lay nhiem qua duong ho hap tieu hoa cho tre mam non xac dinh nhu cau dinh duong cua tre em va tu do xay dung thuc don dam bao cung cap day du nhu cau dinh duong cua tre mam non thuc hien duoc cac cong viec lap ke hoach va xay dung khau phan an cho tre em mot cach khoa hoc nam vung cac nguyen tac an toan ve sinh thuc pham gia vi va cac ky thuat che bien mot so mon an cho tre mam non noi dung chuong trinh hoc chung chi nau an mam non ha noi chuyen de 1 dac diem sinh ly tre em lua tuoi mam non chuyen de 2 dinh duong hoc tre em chuyen de 3 ki thuat che bien thuc pham cho tre mam non chuyen de 4 xay dung thuc don cho tre cac lua tuoi o mam non chuyen de 5 thuc hien du an ket thuc khoa hoc sau khi hoan thanh khoa hoc nhung hoc vien dat yeu cau duoc truong dai hoc su pham ha noi ii cap chung chi boi duong nghiep vu cap duong mam non chung chi co gia tri vo thoi han tren toan quoc hoc phi thoi gian hoc nau an mam non ha noi 1 hoc phi 3 000 000 d hoc vien khoa 2 thoi luong 120 tiet ly thuyet 240 tiet thao luan thuc hanh 3 thoi gian 01 03 thang cac buoi toi trong tuan hoac ca ngay thu 7 chu nhat moi thong tin chi tiet xin lh trung tam da o ta o day nghe dong nam a vpts so 26 ngo 72 duo ng nguye n tra i p thuo ng di nh q thanh xuan ha no i thay bang 0948 31 36 39 046 327 59 59 email vienkhoahocgdvnn edu gmail com hoc cap duong ha noi hoc nau an mam non ha noi chung chi che bien mon an mam non ha noi chung chi nau an mam non ha noi chung chi nau an tieu hoc