CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM
SĐT: (Huỳnh Hoa) Học hướng dẫn viên du lịch tại Hồ chí minh
Khai giảng lớp HDV du lịch, học các buổi tối Thứ 2-4-6 và ngày thư 7-CN trong tuần
Học hướng dẫn viên du lịch tại Hồ chí minh
Khóa học : 1 tháng - HP 1.900.000đ
Khóa học : 2 tháng - HP 2.500.000đ
Khóa học : 3 tháng - HP 3.300.000đ

Tham khảo tại: Hoc huong dan vien tai Ho chi minh