lop duoc khai giang lien tuc hang thang lich hoc linh hoat phu hop voi moi doi tuong tham gia giang vien la nhung nguoi bac thay trong nghe giau kinh nghiem dao tao nhanh gon co chung chi som chung chi co gia tri xin the noi dia quoc te tren toan quoc