Hạ Long: Bồi dưỡng Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ - Hành chính văn phòng:
- Thời gian: Tháng 12/2016 - Học cả ngày T7,CN
- Địa điểm: Trường THPT Hòn Gai - Số 251 Nguyễn Văn Cừ - Hạ Long - Quảng Ninh (Cột 3)
- Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà nước về các kỹ năng hành chính văn phòng, soạn thảo văn bản, văn thư lưu trữ để hoàn thành tốt công việc.
- Đơn vị đào tạo: Trường TC Công nghệ Hà Nội. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.
- Thủ tục đăng ký gồm: 2 ảnh 3x4 và 1 giấy CMT photo,
- Thông tin về khóa học vui lòng liên hệ để tư vấn
- Phòng Đào tạo - Công ty CP Giáo Dục Việt Nam

Xin cảm ơn!