giao vien nguoi philippin nhan day kem tieng anh tat ca cac do tuoi nhu cau khac nhau deu co giao an danh rieng cho tung ca nhan nhom cong ty kinh nghiem 9 nam day hoc tai viet nam hien dang cong tac tai truong quoc te dong nam a xep lop theo nang luc tuong tac thay va tro cao lop chi tu 4 7hs chi co thoi gian day them vao cac buoi toi tu thu 2 den thu 6 nguyen ngay thu 7 va chu nhat giao vien kinh nghiem nhiet tinh vui ve hai huoc tu van du lich thi bang quoc te nhan lam cv di xin viec lam cho cac cong ty nuoc ngoai hay lien he som de xep lop cho moi nguoi nhe hoac giao vien den tan nha day tai tat ca cac quan